Kako postanem bioresonančni terapevt?

Inštitut za bioresonanco in regulativno medicino je ekskluzivni pooblaščenec izobraževalnega inštituta REGUMED iz Zvezne republike Nemčije na območju Republike Slovenije, Republike Hrvaške,  Republike Srbije, Črne gore, Bosne in Hercegovine ter Republike Albanije.

Inštitutu za bioresonanco in regulativno medicino kot ekskluzivni pooblaščenec inštituta Regumed skrbi za:

 • izvajanje osnovnih izobraževanj za pridobitev naziva zdravilec - bioresonančni terapevt,
 • redna letna strokovna usposabljanje terapevtov, ki zagotavljajo letno obnavljanje naziva – certificiran BICOM terapevt. Usposabljanja izvajajo domači in tuji predavatelji in so tudi ustrezno podprta z literaturo in prevodi
 • organizacija seminarjev in delavnic,
 • skrb za strokovna gradiva in njihove prevode v slovenski jezik,
 • določitev standardov za ustreznost prostorov, kjer se opravlja dejavnost,
 • promocijo bioresonančnega zdravljenja
 • osveščanje širše javnosti o novostih na področju bioresonančnega zdravljenja
 • vzpostavitev registra terapevtov z veljavno licenco
 • nadzor.

Glavni cilj Inštituta je redno izobraževanje terapevtov, da sledijo vsem novostim na področju razvoja bioresonančne metode BICOM©, ki je postala po številu uporabnikov kot tudi glede na hitrost razvoja vodilna metoda na področju bioresonance na svetu.

Kako postanem bioresonančni terapevt?

Izpolnjevati moram zahteve Zakona o zdravilstvu (Uradni list RS, št. 94/07 in 87/11) in podzakonskih aktov, ki so navedeni na strani Ministrstva za zdravje – zdravilstvo.

Kratek povzetek zahtev:

 1. Terapevt mora imeti srednješolsko zdravstveno izobrazbo. Če ima samo srednješolsko strokovno izobrazbo mora opraviti na MZ preizkus iz zdravstvenih vsebin za zdravilce. Podrobna navodila so na strani MZ.
 2. Terapevt mora pridobiti ustrezno znanje in potrdilo o poznavanju zdravilske metode, ki jo trenutno za BICOM bioresonančne aparate izdaja Inštitut za bioresonanco in regulativno medicino.
 3. Ob izpolnitvi pogoja 1. in 2. MZ podeli za 7 let licenco za bioresonančnega terapevta.
 4. Potem so še pogoji, ki zahtevajo, da se dejavnost opravlja kot pridobitna dejavnost in ob izpolnjevanju sanitarno-tehničnih pogojev za prostore in ustreznem zavarovanju zdravilcev za odgovornost pri izvajanju dejavnosti.

Kako do BICOM certifikata

Član inštituta po pridobitvi osnovnih znanj iz bioresonance lahko pridobi certifikat BICOM terapevta, če v koledarskem letu zbere zadostno število kreditnih točk, ki jih praviloma pridobi na usposabljanjih Inštituta ali Regumeda. Ta usposabljanja so organizirana v obliki delavnic, seminarjev, kongresov, z aktivno udeležbo in s case reporti. 

Certifikat za BICOM terapevta se obnavlja vsako koledarsko leto. 

Certificiran BICOM terapevt ima na vhodnih vratih ustrezno nalepko in certifikat, ki dokazujeta, da izpolnjuje pogoje in standarde ter se strokovno izpopolnjuje. S certifikatom in nalepko na vratih dokazuje, da izpolnjuje pogoje ter se strokovno izpopolnjuje.

Izobraževanje na Inštitutu za bioresonanco in regulativno medicino

Izobraževanje pod. tč. 2 na Inštitutu za bioresonanco in regulativno medicino obsega 3 izobraževalne module, ki obsegajo teoretični in praktični del usposabljanja:

 • Uvodni seminarji v bioresonančno terapijo - skupaj 35 ur,
 • Sistematika testiranja in terapije z lastnimi pacientovimi in substančnimi frekvenčnimi vzorci v humani medicini ter pri alergijah in intolerancah na hrano - skupaj 75 ur
 • Spoznavanje in učenje uporabe elektroakupunkturnih testnih tehnik po Voll -u (EAV) v bioresonanci na področju humane in dentalne medicine - skupaj 80 ur
 • Stroški izobraževanja za kupce BICOM aparatov so že delno upoštevani v kupnini aparata, medtem ko morajo ostali kandidati te stroške kriti sami.

Za več informacij lahko kontaktirate Inštitut za bioresonanco in regulativno medicino preko kontaktnega obrazca.