Kako postajem biorezonantni terapeut?

Inštitut za bioresonanco in regulativno medicino je ekskluzivni agent REGUMED Instituta za obuku iz Savezne Republike Nemačke na teritoriji Republike Slovenije, Republike Hrvatske, Republike Srbije, Crne Gore, Bosne i Hercegovine i Republike Albanije.

Inštitut za bioresonanco in regulativno medicino kao ekskluzivni zastupnik Instituta Regumed odgovoran je za:

 • sprovođenje osnovne obuke za sticanje zvanja iscelitelja - biorezonantnog terapeuta,
 • redovna godišnja stručna obuka terapeuta, koja omogućava godišnje obnavljanje zvanja – sertifikovan BICOM terapeut. Trening sprovode domaći i strani predavači,i podržan je odgovarajućom literaturom i prevodima.
 • organizovanje seminara i radionica,
 • briga o stručnim materijalima i njihovim prevodima na slovenski jezik,
 • postavljanje standarda za pogodnost prostorija, u kojima se obavlja delatnost,
 • promocija biorezonantne terapije,
 • podizanje svesti javnosti o najnovijim dostignućima na području biorezonantne terapije,
 • uspostavljanje registra terapeuta sa važećom licencom,
 • nadzor.


Glavni cilj Inštituta je redovno usavršavanje terapeuta
,kako bi pratili sva najnovija dostignuća u oblasti biorezonantne metode BICOM©, koja je po broju korisnika i brzini razvoja postala vodeća metoda u oblasti biorezonance u svetu.

Kako da postanem biorezonantni terapeut?

Moramo se pridržavati zahteva Zakona o zdravstvu (Sl.Glasnik RS,br. 94/07 i 87/11) i podzakonskih akata, koji su navedeni na veb stranici Ministrstva zdravlja – zdravstvo.

Kratak rezime zahteva:

 1. Terapeut mora imati srednjoškolsko medicinsko obrazovanje.Ako ima samo srednjoškolsku stručnu spremu, mora proći MZ test za zdravstvene radnike.Detaljna uputstva se mogu naći na veb stranici MZ.
 2. Terapeut mora steći odgovarajuće znanje i potvrdu o metodi lečenja koju trenutno izdaje Inštitut za bioresonanco in regulativno medicino.
 3. Nakon ispunjenja uslova 1. in 2. MZ izdaje licencu za biorezonantnog terapeuta na 7 godina.
 4. Zatim postoje uslovi, koji zahtevaju da se delatnost obavlja kao dobijena delatnost i podležu sanitarnim uslovima za prostorije i odgovarajuće osiguranje iscelitelja za odgovornost za obavljanje delatnosti.

Kako do BICOM certifikata

Član instituta, po sticanju osnovnih znanja iz biorezonance, lako dobija sertifikat BICOM terapeuta, ako je tokom kalendarske godine sakupio dovoljan broj bodova koje inače stiče obukom u Institutu ili Regumedu. Ovi treninzi se organizuju u obliku radionica, seminara, kongresa, aktivnog učešća i izveštaja poput casereporta.

Sertifikat za BICOM terapeuta se obnavlja svake kaledarske godine.

Sertifikovani BICOM terapeut ima na ulaznim vratima odgovarajuću nalepnicu i sertifikat, koji pokazuju da on ili ona ispunjavaju uslove i standarde i da se profesionalno usavršavaju.

Obrazovanje na Inštitutu za bioresonanco in regulativno medicino

Obrazovanje pod. tč. 2 na Inštitutu za bioresonanco in regulativno medicino čine 3 edukativna modula, koji obuhvataju teorijski i praktični deo obuke:

 • Uvodni seminari iz biorezonantne terapije - ukupno 35 sati,
 • Sistematika testiranja i terapije vlastitim pacijentovim i supstantnim frekventnim uzorcima u humanoj medicini, kod alergije i intolerancije na hranu - ukupno 75 sati,
 • Upoznavanje i učenje upotrebe elektroakupunkturnih testnih tehnika po Voll -u (EAV) u biorezonanci na području humane i dentalne medicine - ukupno 80 sati,
 • Troškovi obuke za kupce BICOM aparata su delimično uzeti u obzir pri kupovini aparata, dok ostali kandidati moraju sami da snose ove troškove.

Za više informacija lako kontaktirajte Inštitut za bioresonanco in regulativno medicino preko kontaktnega obrazca.