Šta je alergija?

Reč “alergija” je grčkog porekla i znači “drugačije” (alos). 1906. Godine je pedijatar iz Beča Clemens von Pirquet prvi put definisao termin alergija: »Alergija je drugačija reakcija tela na neku supstancu, na koju je telo prethodno bilo senzibilisano« Pročitajte više u priloženem dokumentu

Reč "alergija" je grčkog porekla i znači "drugačije" (alos). 1906.

Godine je pedijatar iz Beča Clemens von Pirquet prvi put definisao termin alergija:

»Alergija je drugačija reakcija tela na neku supstancu, na koju je telo prethodno bilo senzibilisano«

Pročitajte više u priloženem dokumentu