Dentalna biorezonanca

Sigurno uklanjanje amalgamskih ispuna i otklanjanje toksičnih efekata amalgama

U poslednjih nekoliko godina, postoji sve veća svest među ljudima o štetnom uticaju amalgamskih ispuna na zdravlje.

Amalgam je legura žive, srebra, bakra, kositra i cinka. Maksimalno opterećenje živom kada se amalgamski ispuni uklonjaju, nastaje kada pacijent udiše pare žive i proguta manje fragmente amalgama. Stomatolog može smanjiti opterećenje amalgamom koristeći poseban postupak uklanjanja (zaštita gumenom membranom, upotreba posebnih sisaljki, upotreba specijalnih bušilica).

Preporučuje se da se pacijent pripremi za zahvat konzumiranjem suplemenata sa visokim sadržajem hlorofila.

Neki pacijenti, nakon uklanjanja amalgamskih ispuna, prijavljuju još veće zdravstvene probleme kao što su: glavobolja, uvećani limfni čvorovi u predelu vrata, hronični umor, nesanica, poremećaji koncentracije, metalni ukus itd.

Da bi se sprečile ove komplikacije, potrebno je postepeno uklanjanje amalgamskih ispuna i pravilna priprema organizma za eliminisanje toksičnih supstanci.

Biorezonantnom terapijom organizam je pripremljen za proceduru, kako bi  mogao podneti opterećenje bez komplikacija. Nakon stomatološkog zahvata omogućena je detoksikacija toksičnih efekata amalgama. Više o tome možete pročitati na službenim stranicama jedine stomatološke ordinacije u Sloveniji, koja takođe nudi biorezonantnu terapiju.

Ostale opcije podrške za biorezonantnu terapiju u stomatologiji:

 - podržavajuća terapija u svim inflamatornim procesima

 - priprema za operaciju usne šupljine

  - potporna terapija nakon tretmana za stimulaciju i regeneraciju tkiva

   - testiranje i terapija alergija na stomatološke materijale

  - sva ostala područja bioresonantne metode

Sve bolesti u usnoj duplji tretiraju stomatolozi, biorezonantna terapija nije jedina i primarna terapija.

Koristi se kao potporna terapija, jer uklanja štetna opterećenja i jača samoozdravljenje organizma.