Organizacija i rukovodstvo

 • Direktorka:

  Antonina Rome, dr.med.
 • Savet Instituta

  dr. Igor Čuhalev, univ.dipl.fiz.
  Antonina Rome, dr.med.
  mag. Maja Tuškej, univ.dipl.org.

  Predsednik stručnog saveta
  dr. Igor Čuhalev, univ.dipl.fiz.

 • Stručni savet

  dr. Igor Čuhalev, dipl.univ.fiz.
  Antonina Rome, dr.med.
  Mateja Rotar, dr.dent.med.
  Darinka Strmole, dr.med.
  Klavdija Tomažič, dr.vet.med.
  mag. Maja Tuškej, univ.dipl.org.