Bioresonanca v veterini

Biorezonanca je odlična potporna terapija koja ublažava stanje bolesti, smanjuje bol i nelagodnost kod životinja. Više ili manje je pogodna za sve vrste životinja, od malih do velikih (psi, mačke, konji, ...). Pogodna je za lečenje virusnih, bakterijskih, parazitskih bolesti, komplikacija nakon vakcinacije, alergija, hroničnih bolesti, postoperativnog oporavka, hormonskih neravnoteža itd.

Bicom biorezonantni pristup je holistički pristup. Zanima nas prošlost vaših životinja, njihova ishrana, kretanje, karakter i vaš odnos prema bolesnoj životinji.

Testiranje

Posebnom, bezbolnom procedurom, terapeut otkriva različite intolerancije, alergije, slabost pojedinih organa, negativne efekte toksičnih supstanci na životinjsko telo, itd. Obično su skriveni uzroci problema vrlo brzo otkriveni. Pomoću biorezonancije određujemo trenutno stanje organizma.

Terapija

U većini slučajeva se priprema individualni plan terapije i razgovori o mogućim komplementarnim merama.

Tokom terapije sa Bicom uređajem, elektrode se postavljaju na životinju, koja  može stajati, sedeti ili ležati opušteno. Sama terapija obično traje oko 20 minuta, a čitava poseta traje od 30 minuta do jednog sata. Terapija je potpuno bezbolna.

Cilj terapije je da se smanje uzroci bolesti i stimuliše komunikacija između ćelija u telu.

Broj potrebnih terapija zavisi od broja opterećujućih faktora. Obično uključuje 3 do 5 terapija u razmaku  1 do 2 sedmice, prilagođenu ishranu, prehrambene dodatke i kretanje. Vlasnik treba da obavesti terapeuta o svim promenama koje on/ona vidi na svojoj životinji.

Urgentna zdravstvena stanja vašeg ljubimca najpre rešite u veterinarskoj ambulanti.