Ko i šta su sertifikovani terapeuti?

Sertifikat za BICOM terapeuta može dobiti svaki dosadašnji terapeut, koji tokom kaledarske godine sakupi dovoljan broj bodova u obrazovanju u zemlji i inostranstvu iz oblasti biorezonantne terapije,koje predaju strani i domaći predavači. Bodove takođe dobija aktivnim učešćem i pisanjem casereporta.

Za održavanje statusa sertifikovan BICOM terapeut, svaki terapeut mora u kaledarskoj godini prikupiti dovoljan broj bodova.

Sertifikovan BICOM terapeut ima odgovarajuću nalepnicu i sertifikat na ulaznim vratima, koji dokazuju da on ili ona ispunjavaju uslove i standarde i da se stručno usavršavaju.

Overena kartica sertifikovanog terapeuta za godinu 2019.