Ugotavljanje alergij in drugih težav

Pravilna diagnoza (grško: spoznati, razlikovati) neke bolezenske slike je osnovni pogoj za pravilno in učinkovito terapijo.

Pravilna diagnoza (grško: spoznati, razlikovati) neke bolezenske slike je osnovni pogoj za pravilno in učinkovito terapijo.

Pod anamnezo (grško: spomin) razumemo temeljito izpraševanje pacienta o njegovih težavah. Kdaj nastopajo? Celo leto ali ob določenih letnih časih? Na določenih mestih? Pri stiku z določenimi snovmi ali živalmi? Po uživanju določenih napitkov ali hrane? Iz teh vprašanj dobi izkušen terapevt mnogo napotkov za prepoznavanje
domnevne težave.

Več si preberite v priloženem dokumentu!

Dokumenti