Voda

Voda

Voda je nosilac oscilovanja (njihanja) u telu. Pomoću spektralne analize je moguće barem približno odrediti razlike u zračenju različitih uzoraka vode.

Voda kao nosilac njihanja (oscilacija) u telu

U zavisnosti od temperature okoline je voda u čvrstom obliku (sneg, led), tečnom (tečnosti) ili gasovitom (vodena para, oblaci). Ledeni oblici na prozorima i pahuljice pod mikroskopom pokazuju da voda u čvrstom obliku ima bezbroj mogućnosti za stvaranje kristala. Nijedna pahuljica nije ista, sve se razlikuju. Ipak kada bi ih hemičar analizirao bi dokazao, da obe imaju identičan hemijski sastav tj, sastavljene su samo od vode H20! Kada temperatura naraste i kristali se istope, pahuljice se na prvi pogled menjaju u nestrukturisanu tečnost.

Dolazi do složenog kretanja molekula na osnovu konstantnih sila privlačenja i odbijanja, a mogu se stvarati "labavi" ili čak "stabilni" skupovi molekula i "oblaci molekula". Stručnim jezikom govorimo o klaster -strukturi vode. Nauka pretpostavlja da ove privremeno vrlo stabilne klaster – strukture imaju informacijski sadržaj, sličan kristalima u pahuljama. Čak su i elektromagnetne oscilacije koje prozilaze iz te klaster strukture jako specifične i individualne kao i sama struktura. Spoljni elektromagnetni talasi utiču na određenu klaster strukturu i na taj način menjaju informacijski sastav vode. Nijedan hemičar na svetu neće uspeti da pronadje razliku u hemijskom sastavu dve kapi vode, čak i kada one sadrže različite informacije. Kada bi hemičaru dali da analizira ploču ili CD Mozarta i Beatlesa, utvrdio bi da su ploče (CD) hemijsko potpuno identični. Sadržaj informacija on ne može da oceni.

Uz pomoć spektralne analize je moguće u grubim crtama odrediti razlike u zračenju različitih uzoraka vode.