Otkrivanje alergija i drugih problema

Pravilna diagnostika (grčki: znati, razlikovati) određenih kliničkih slika bolesti je osnovni uslov za dobru i efikasnu terapiju.

Pravilna diagnostika (grčki: znati, razlikovati) određenih kliničkih slika bolesti je osnovni uslov za dobru i efikasnu terapiju.
Anamneza (grčki: pamćenje) predstavlja detaljno ispitivanje pacijenta o njegovim problemima. Kada se javljaju? Tokom cele godine ili u određeno doba godine? Na kojim mestima? U kontaktu sa odredjenim supstancama ili životinjama? Nakon konzumirinja određenih pića ili namirnica? Iz ovih pitanja iskusan terapeut dobija mnoštvo smernica pomoću kojih lakše dijagnostikuje i leči pacijentove probleme.

Pročitajte više u priloženem dokumentu!