Kako određujemo i merimo oscilacije?

Kako BICOM uređaj meri fine oscilacije tela odnosno na koji način određuje njihove promene? Uređaj ne razmišlja. Uređaj ne može ništa sam da meri i ništa ne zna. Ali terapeut koji sastavlja programe zna.

Kako BICOM uređaj meri fine oscilacije tela odnosno na koji način određuje njihove promene? Uređaj ne razmišlja. Uređaj ne može ništa sam da meri i ništa ne zna. Ali terapeut koji sastavlja programe zna.

Elektromagnetne oscilacije tela ili supstance se bez merenja unose u aparat i zatim menjaju u skladu sa podešavanjima programa. Uređaj se može uporediti sa ogledalom, jer ogledalo može da vrati elektromagnetne oscilacije (svetlost), a da ih prethodno ne menja. U zavisnosti od toga kakvog je oblika ogledalo se može "slika" povećati ili smanjiti. Može se i okrenuti naopako (invertirati kao kod šupljeg ogledala). Ogledalu možemo dodati i filter, koji određene oscilacije uklanja, a druge propušta. Kada imamo belu svetlost i crveni filter, filter će propustiti samo crvene frekvence duge talasne dužine. Uredjaj takodje sam ne zna, da li je u pojedinačnom slučaju potrebno pojačati, smanjiti, invertirati (preokrenuti) odredjene frekvence tj. da li su one adekvatne takve kakve su. Sve to određuje terapeut na osnovu testiranja i svojih iskustava.

Više pročitajte u priloženom dokumentu!